QUY TRÌNH SẢN XUẤT

 

The trade is both retailing ( Rice is measured out or packed in plastic bags for sale in retail stores) and wholesaling ( Rice is  packed in a sack and sold in large quantities to food-processing inducties).

Export varies according to rice grades and packaging styles – sacks, plastic bags, and canning.

 

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Chất lượng luôn luôn là một ưu tiên hàng đầu tại HTP. Với công nghệ tiên tiến kết hợp sự soát chặc chẻ từ khâu nguyêu liệu đầu vào, xay xát chế biến, kiểm soát chất lượng trong các công đoạn sản xuất, sản phẩm  của  chúng tôi đã đáp ứng được các yêu cầu cao về chất lượng, không chỉ đáp ứng yêu cầu trong nước mà còn được sự công nhận từ khách hàng của chúng tôi ở nhiều nước như Indonexia, Malaysia, Mỹ, New Zealand, Australia và Trung Đông, vv..

Các cơ sở phòng thí nghiệm đã được thành lập để kiểm tra chất lượng vật lý và hóa học của gạo.

 Phòng thí nghiệm của chúng tôi đã được sử dụng để phân tích, trong số những đặc điểm khác, mức độ trắng, độ ẩm, vv,...

Sản phẩm có chất lượng cao còn được xử lý qua thiết bị tách màu (Sortex) để loại bỏ những tạp chất , hạt không phù hợp theo yêu cầu. với sự kiểm soát liên tục và chặc chẽ.

Gạo được sortex

Tạp chất, hạt không phù hợp được tách ra bởi máy tách màu

 

GIÁM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG & ĐÓNG GÓI

 

Cùng với việc quản lý chất lượng của nhà máy, các sản phẩm xuất khẩu còn được các cơ quan giám định chứng nhận hun trùng, chất lượng sản phẩm, trọng lượng, đóng gói, … phù hợp với yêu cầu của khách hàng.